Žilní a všeobecná chirurgie

Ordinační hodiny

Po - Pá: 8:00 - 15:00

So, Ne: dle domluvy

 

Kontaktní údaje

E-mail: recepce@dynamedic.cz

              cevni@dynamedic.cz

              chirurgie@dynamedic.cz

On-line objednání

Po - Pá: 8:00 - 15:00

So, Ne: dle domluvy

 

E-mail: recepce@dynamedic.cz

              cevni@dynamedic.cz

              chirurgie@dynamedic.cz

Služby

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SLUŽBY ŽILNÍ CHIRURGIE 

 

PORADENSTVÍ

 

VYŠETŘENÍ MODERNÍMI PŘÍSTROJI

K vyšetření klinickému, které v rukách zkušeného chirurga již hodně napoví, je nutné i doplnění vyšetření pomocí přístrojů. K žilní (a nejen té) diagnostice používáme moderní ultrazvukový přístroj. Ultrazvukový přístroj v rukách vzdělaného chirurga je nezbytnou podmínkou i pro miniinvazivní metody jako je pěnová sklerotizace nebo radiofrekvenční nebo mechanicko-chemická ablace.

Pokud si Vaše problémy se žilami dolních končetin žádají i sonografické (ultrazvukové) vyšetření, bude Vám toto poskytnuto Vaším ošetřujícím cévním chirurgem-specialistou během jedné konzultace. Odpadá Vám tak objednávání se k sonografistovi a čekání na další volný nejbližší termín Vašeho cévního chirurga ke kontrole s výsledkem – vše máte v jedné době, během jedné návštěvy. A na podkladě našeho rozhovoru s Vámi, klinického a ultrazvukového vyšetření Vám rovnou doporučíme vhodný způsob a vhodné pracoviště pro případné chirurgické nebo miniinvazivní řešení křečových žil dolních končetin.

Jako ideální vyšetření např. u metličkových nebo pavoučkových varixů se používá lampa VeinLite, pomocí které jsme i případně schopni cíleně aplikovat sklerotizaci. Vyšetření pomocí VeinLite nebo ultrazvuku je nedílnou součástí již prvního kontaktu s naším klientem.
 

LÉČBA A OPERACE KŘEČOVÝCH ŽIL

Vzhledem k tomu, že disponujeme znalostmi a zkušenostmi (včetně certifikovaných kurzů) v mnoha metodách (t.č. ve všech dostupných) léčby křečových žil/varixů dolních končetin, jsme schopni provést prakticky jakýkoliv výkon na žilách dolních končetin právě a jen podle toho, pro jaký typ výkonu je vhodný daný konkrétní nález u daného konkrétního klienta.

Jinými slovy: Pokud nějaká ambulance nabízí pouze mechanicko-chemickou ablaci, pak je logické, že své pacienty léčí právě a jen pouze pomocí této techniky. Je přitom ale známo, že každý typ výkonu má své limity, za kterými již může selhávat nebo nepřináší dlouhodobé dobré výsledky nebo není dokonalý kosmeticky. My Vás díky široké nabídce prováděných výkonů indikujeme medicínsky správně a přitom vždy ještě bereme v potaz i kosmetický dopad takového zákroku.
 

Zde jsou ve zkratce vyjmenovány jednotlivé metody léčby křečových žil/varixů dolních končetin, kterými naše klienty léčíme:

Sklerotizace:

Ambulantní injekční aplikace sklerotizační látky do varikozních pletení nebo jejich spojek (mnohdy s užitím ultrazvuku), což vede k jejich zániku. Jedná se o výkon ambulantní s minimální bolestivostí, kdy po výkonu není nutná pracovní neschopnost, pouze po určitou dobu je nutné nosit kompresní punčochy a dodržovat určitá fyzická omezení (většinou maximálně 4 týdny). Sklerotizaci lze aplikovat jako jednoduchou pomocí roztoku nebo složitější pomocí pěny a pomocí ultrazvuku ji cílit přímo do postižené žíly.


Transkutánní radiofrekvenční ablace metliček, pavoučků:

Nejmodernější zcela neinvazivní a nebolestivá ambulantní terapie esteticky vadících drobných fialových žilek, kdy ve dvoumilimetrových krocích jsou dotykem na kůži ošetřeny tyto pavoučky nebo metličky pomocí radiofrekvenčního tepla. Tato metoda oproti laseru nabízí několikanásobně vyšší účinnost (až 95%), nevede k žádným jizvám, nepotřebuje žádné fyzické omezení ani nošení kompresních punčoch.


Ambulatorní MINIflebektomie:          

Jedná se o ambulantní chirurgický, minimálně bolestivý zákrok, kdy v místním znecitlivění jsou izolované  varixy (křečové žíly) dolních končetin vyjmuty z podkoží končetiny z drobných řezů (někdy i bez nutnosti jejich šití).


Endovasální léčba varixů pomocí radiofrekvenční ablace – termická ablace:

Jedná se o jednu z moderních metod léčby nedostatečnosti velké safény (povrchová žíla na vnitřní straně stehna), která je zdrojem křečových žil. Tzv. bezkrevně a bez použití skalpelu je tato povrchová žíla termicky „zatavena“ pomocí radiofrekvenčního generátoru tepla a tím dojde k odstranění přetlaku v povrchovém žilním systému (což v důsledku vede k odeznění otoků, nočních křečí, pocitu těžkých nebo neklidných nohou). Celá procedura je prováděna pouze z vpichu pod ultrazvukovou kontrolou, většinou za krátkodobé hospitalizace (1-2 noci) v anestezii (celkové nebo spinální). Doba rekonvalescence/práce neschopnosti je u fyzicky nenamáhavých zaměstnání v řádu 2 - 3 dnů. Metoda je bezbolestná nebo pouze minimálně bolestivádokonalým kosmetickým efektem a bez pooperačních hematomů (modřin).


Endovasální léčba varixů pomocí Clarivein – mechanicko-chemická ablace:

T.č. nejmodernější zákrok na křečových žilách dolních končetin, proveditelný bezbolestně v místním znecitlivění, bez nutnosti hospitalizace pouze ambulantně. Jedná se opět o metodu, kdy je velká nebo malá saféna (povrchové žíly dolních končetin) a případně i jejich jednotlivé rozšířené větve destruována pomocí vpichu bez nutnosti užití skalpelu pomocí speciálního jednorázového přístroje, kterým je žíla zevnitř pod ultrazvukovou kontrolou mechanicky destruována a zároveň je do ní aplikována tzv. sklerotizační látka, která ji pomáhá uzavírat. Po operaci pacient nemá žádné nebo pouze minimální bolesti a hematomy (modřiny). Rekonvalescence/pracovní neschopnost je 1 - 3 dny.


„Klasická“ chirurgická léčba:

Plně hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění, kdy jsou chirurgicky řešena místa zdroje žilního přetlaku v dolních končetinách a jsou vyjmuty i jednotlivé křečové žíly, mnohdy s pomocí řezů v třísle a/nebo v podkolenní, kde je často příčina těchto varixů v místě obráceného krevního toku mezi hlubokými a povrchovými žilami dolních končetin. Výkon je prováděn v anestezii (celkové nebo spinální), za hospitalizace (většinou 2 noci v nemocnici). Obvyklá délka pracovní neschopnosti/rekonvalescence je kolem šesti týdnů. Tuto léčbu poskytujeme ve spolupráci s našimi partnerskými zařízeními lůžkové péče (Nemocnice Frýdlant…)
 

4  ESTETICKÁ ŽILNÍ CHIRURGIE

Máte křečové žíly a bojíte se jizev, nedobrého estetického efektu, modřin, pooperační bolesti, pracovní neschopnosti a omezení ve Vašich každodenních aktivitách a sportovních zálibách po operaci? Pak je tu možná právě pro Vás naše koncepce estetické flebologie. Nabízíme operační nebo miniinvazivní řešení Vašeho zdravotního problému s dokonalým kosmetickým efektem a pouze s minimálními dopady na Váš běžný každodenní životní rytmus, pracovní povinnosti a zvyklosti. 

Nabízíme celou škálu zákroků na žilách dolních končetin, které vedou k dokonalému estetickému efektu a přitom Vás pouze minimálně nebo vůbec limitují ve Vašich každodenních životních nebo pracovních zvyklostech a povinnostech. Mezi tyto metody patří ambulatorní miniflebektomie, sklerotizace likvidní nebo pěnová, transkutánní radiofrekvenční ablace metličkových nebo pavoučkových varixů (fialových žilek), termická endovenosní ablace pomocí radiofrekvence nebo mechanicko-chemická ablace ClariVein. Bližší informace k jednotlivým metodám zde.
 

LÉČBA CHRONICKÉHO OTOKU NEBO BÉRCOVÉHO VŘEDU

Máte chronický otok dolních končetin, jste po „růži“ (erysipelu), jste po zahojeném bércovém vředu nebo jej máte? Ne vždy jsme schopni pomoci, ale často se jedná o projev samotného nebo kombinovaného postižení povrchových žil dolních končetin.

Je pravdou, že ne vždy je tento nález operačně řešitelný, ale možná je pro Vás vhodným řešením miniinvazivní, nezatěžující ambulantní ošetření jako je pěnová sklerotizace, radiofrekvenční ablace nebo mechanicko-chemická ablace. Pro terapii žilního bércového vředu je důležitá kompresní terapie a ne vždy je možné použít standardní kompresní punčochu, pro tyto případy jsme schopni zprostředkovat vám speciální kompresní návlek a proškolit Vás pro jeho používání.

 

 

CHCETE VYUŽÍT NAŠICH SLUŽEB NEBO MÁTE JAKÝKOLIV DOTAZ? KONTAKTUJTE NÁS, RÁDI VÁM ODPOVÍME.

Kontaktní formulář

* Povinné údaje